جستجو برای یافتن پسر ۸ ساله مفقود شده در شهرستان مین ادامه دارد. رودخانه در Mankato – اخبار روشن


مانکاتو، مین – جستجو صبح جمعه پس از ناپدید شدن یک دختر ۸ ساله در حین شنا در رودخانه مینه سوتا در Mankato ادامه دارد.

به گفته کلانتر شهرستان آبی ارث، یک خانواده چهار کودک در اوایل عصر پنجشنبه در رودخانه نزدیک یک شن‌بار در پارک سیبلی شنا می‌کردند. شاهدان عینی گزارش دادند که دو تن از کودکان، از جمله یک دختر ۸ ساله، در عمق آب شروع به مبارزه کردند.

screen-shot-2022-07-22-at-9-37-09-am.png
خدمه در رودخانه به دنبال دختر گم شده می گردند

CBS:

رهگذر موفق شد یکی از بچه ها را نجات دهد اما نتوانست دختر را نجات دهد.

یک پاسخ چند سازمانی رودخانه را جستجو کرده است، اما تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.