“تعدادی از ساله خیلی عجیب و غریب است؟” OBGYN مبارزات باروری شخصی را به اشتراک می گذارد – WCCO


مینیاپولیس (WCCO) – تقریباً اجتناب کرده اند هر هشت زوج منصفانه زوج ناباروری را تخصص می کنند. کلینیک مایو می گوید کدام ممکن است این ۱۰ به همان اندازه ۱۵ نسبت اجتناب کرده اند تمام {زوج ها} در آمریکا است.

شناخته شده به عنوان منصفانه متخصص دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان، صحبت با توجه به باردار بودن بخشی اجتناب کرده اند دکتر است. حرفه ارین استیونز با این حال او علاوه بر این سوالاتی با توجه به باردار نشدن مطرح می تدریجی.

اصولاً بیاموزید: چرا ارزش کالج گرانتر شده است؟

یکی اجتناب کرده اند سوالات بزرگی کدام ممکن است مردمان می پرسند اینجا است کدام ممکن است تعدادی از سال سن دارد؟ استیونز ذکر شد. “قطعاً اصولاً می شنوم کدام ممکن است مردمان با توجه به آن اجتناب کرده اند من می خواهم می پرسند.”

این بخشی اجتناب کرده اند کار اوست، به همان اندازه اینکه بخشی اجتناب کرده اند اقامت او شد.

استیونز ذکر شد: «وقتی برای اولین بار آغاز به امتحان شده کردیم، من می خواهم ۳۱ سال داشتم. “در ابتدا سرگرمی زده بودم، فوق العاده راضی بودم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحویل داد زمان، آن لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی به یک معنا اجتناب کرده اند بین {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به دلهره آور است شدن می تدریجی.»

پیشرفت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شکست های اصولاً.

استیونز می‌گوید: «این عمیق‌ترین تاریک‌ترین سوراخی بود کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی در آن بوده‌ام، سقط جنین.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش را منزوی کرد.

استیونز ذکر شد: «حتی مادرم هم نمی‌دانست چه خبر است. من می خواهم با توجه به آن فوق العاده فوق العاده شخصی بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ای کاش این کار را {نمی کردم} از این کار را فوق العاده روی حیله و تزویر تر می کرد.

در تمام این مدت، او می دانست کدام ممکن است نبرد او غیرمعمول نیست.

«شناخته شده به عنوان دختران، هر سال کدام ممکن است بهتر می شویم، باروری ما یک زمان کوتاه مقیاس را کاهش می دهد. بعد اجتناب کرده اند ۳۵ سالگی یکی اجتناب کرده اند کاهش های شدیدتر ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۴۰ سالگی. با این حال من می خواهم همه وقت به مبتلایان می گویم کدام ممکن است منصفانه نفر در سن ۲۵ سالگی قابل دستیابی است اشکال داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن دوست آنها ممکن است در ۴۵ سالگی به سادگی باردار شود، به همین دلیل سن تنها مسئله نیست.

اصولاً بیاموزید: از دست دادن زندگی لیلی پیترز: پسری کدام ممکن است بازداشت شد. پلیس می گوید او “همراه خود مبتلا شناسایی شده است بود”

دکتر. ارین استیونز (شهرت: CBS)

او می‌گوید کدام ممکن است در دفترش متوجه تغییری شده است: متعدد اجتناب کرده اند خانوار‌ها را به همان اندازه روزی کدام ممکن است عظیم‌تر شوند به تعویق می‌اندازند.

استیونز ذکر شد: «اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سن مسئله فوق العاده مهمی در باروری است، ما شاهد اشخاص حقیقی بیشتری هستیم کدام ممکن است {در این} زمینه به کمک بیشتری خواستن دارند.

انجماد تخم مرغ صدها ارزش دارد. IVF تعداد انگشت شماری هزار ارزش دارد. استیونز ذکر شد کدام ممکن است این مد‌ها تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر احساسی آزاردهنده هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه برای این مد ها لکه دار است.

استیونز ذکر شد: “نمایندگی های بیمه زیادی وجود دارند کدام ممکن است هیچ چیزی را با توجه به باروری محافظت نمی دهند.” برخی اجتناب کرده اند نمایندگی های بیمه هستند کدام ممکن است برتر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را محافظت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عالی است. من می خواهم می بینم کدام ممکن است به سختی اصولاً نمایندگی هایی هستند کدام ممکن است در هر مورد دیگر ارزش آن را جبران می کنند. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم این خارق العاده است.”

برای دکتر استیونز؟ کودک ۲ در راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترش لورلی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است.

استیونز ذکر شد: این بهتر از است.

با این حال او می‌خواهد دیگران بدانند کدام ممکن است این سیستم‌ریزی زودهنگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسیدن سؤالات فوق العاده ضروری است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خیابان نامنظم شد، اجتناب کرده اند پشتیبانی حمایت کنند. او می گوید این مسیری است کدام ممکن است بیشتر است همراه خود به سختی حمایت طی شود.

استیونز ذکر شد: «من می خواهم سعی می‌کنم مشخص شوم کدام ممکن است مردمان می‌دانند این می تواند یک اتفاق دوره ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌هایی برای کمک موجود است.

اطلاعات اصولاً: تعیین مقدار MDH خطر TCE چاپ شده شده توسط Water Gremlin را دقیق می تدریجی

برای مکان یابی گروه‌های حمایتی بومی برای {افرادی که} بازدید ناباروری را طی می‌کنند، همین جا را فشار کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مطالعه Dr. وبلاگ استیونز