تذکر خواهید کرد چیست/ مقامات سیزدهم اخیراً برای مهار تورم چه اقدامات بلافاصله باید انجام دهد؟


در روزهای فعلی اخباری اجتناب کرده اند سوی مسئولان دولتی مبنی بر بازگشت قیمت ها به حالت روال اکتسابی شده است با این حال ضرر اینجاست کدام ممکن است بازار باقی مانده است به این دستورالعمل ها حرکت نکرده است.

{در این} زمینه این پرس و جو مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است این سیستم مقامات برای مهار بلافاصله تورم چگونه {باید باشد}؟

{در این} راستا خواهید کرد مشتریان خبرآنلاین می توانید در نیمه بازخورد تذکر شخصی را دقیق کنید.

۲۲۳۲۲۵:ب:
۱۳: