تجهیزات هارول، ۵۸ ساله، فینال بار در Anoca-WCCO-Lean News به نظر می رسد شد


مینیاپولیس (WCCO) اداره پلیس Anoka در جاری تجزیه و تحلیل پرونده گم شده الکس ریور ۵۸ ساله است.

پلیس تایید می تدریجی کدام ممکن است تجهیزات هارو فینال بار در ۳ آوریل، ساعت ۷:۲۲ بعد اجتناب کرده اند ظهر، در جریان بازدید به Kwick Anoka دیده شده است.

(رهن: خانوار هارو)

او همراه خود کت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار نایلونی دیده شد. او همراه خود قد ۵ فوت ۱۱، ۲۲۰ کیلو، همراه خود موهای مجعد اسپرسو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمان آبی توضیح دادن شده است. او روی سینه چپش خالکوبی های فانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کمر راستش عالی درخت دارد.

افرادی که اطلاعاتی دارند همراه خود پلیس تصمیم بگیرند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر