بیینید | رودست به فرشته مرگ در یک ثانیه؛ نجات کودک چینی از چنگال عزرائیل
شیطنت یک کودک چینی در غفلت پدرش و نجات یافتن او از یک تصادف مرگبار را ببینید. منبع:سلام نو

دیدگاهتان را بنویسید