به روز رسانی صبح: ۲۵ اوت ۲۰۲۲


به روز رسانی صبح. ۲۵ اوت ۲۰۲۲ – سی بی اس مینه سوتا

اخبار CBS را تماشا کنید


نمایشگاه ایالتی مینه سوتا از امروز آغاز می شود. اگر امسال به اینجا رفتید، برای پرداخت بیشتر آماده شوید.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.