بدون مو؟ آنچه باید قبل از دیوانه شدن بدانیدچرا ارزش ذخیره تلاش های سخت خود را ندارد

برخی از مردان تلاش زیادی برای پنهان کردن خطوط موی افتاده ، تاج های شل و پوست سر بی علاقه خود با مدل موهای خلاقانه انجام می دهند. دریابید که چرا بغل کردن جمجمه می تواند به مردانگی بیشتر منجر شود و چگونه یک گیاه معمولی که ممکن است در آشپزخانه شما وجود داشته باشد می تواند شما را نجات دهد.

می توانید کل مقاله را در آدرس بخوانید زنده ماگبه

دیدگاهتان را بنویسید