ببینید | قابی غم‌انگیز از مرگ یک مار بر اثر برق‌گرفتگی روی کابل فشار قوی
ویدئویی غم‌انگیز از مرگ مار بر اثر برق‌گرفتگی روی کابل فشار قوی برق را ببینید. منبع: خبرفوری

دیدگاهتان را بنویسید