بازی Grey Twins در مقابل ChiSox با کشیدگی همسترینگ – اخبار فوری


شیکاگو – سانی گری، استارتر دوقلوهای مینه سوتا، بازی روز جمعه مقابل شیکاگو وایت ساکس را با کشیدگی همسترینگ راست ترک کرد.

راست دست کهنه کار بعد از اینینگ چهارم چپ کرد. او اجازه دو دویدن و پنج ضربه را داد.

دوقلوها وایت ساکس بیسبال
سانی گری، پرتاب کننده اصلی مینه سوتا، در اولین دوره بازی بیسبال در شیکاگو، جمعه، سپتامبر، ضربه ای به شیکاگو وایت ساکس زد. ۲، ۲۰۲۲

Nam Y. Huh / AP

گری با رکورد ۷-۴ و ۳.۰۴ ERA وارد بازی شد.