رژیم لاغری سریع

بازده فناوری اطلاعات را می توان در عرض دو سال به روز رسانی کرد تا هرگونه خطا را اصلاح کند – تلفن نوین:


اگر بخش متوجه شود که برخی از درآمدها توسط ارزیاب از بین رفته است، از روند طولانی دادرسی جلوگیری می کند.

چنای: مودیان مالیاتی که در تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد خود مرتکب اشتباه شده اند، می توانند ظرف دو سال از پایان سال شناسایی اظهارنامه مالیاتی به روز شده را ارائه کنند. این برای کاهش دادخواهی است، اما بازپرداخت اضافی ارائه نمی دهد. ارزیاب ملزم به پرداخت مالیات اضافی به همراه بهره و هزینه های قابل پرداخت خواهد بود.

اگر بخش متوجه شود که برخی از عواید توسط ارزیاب گم شده است، از دعوای طولانی مدت جلوگیری می کند. با این پیشنهاد، نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی گفت که این پیشنهاد به مالیات دهندگان اطمینان می دهد تا درآمدی را که ممکن است در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی از دست داده اند گزارش کنند.

ضمناً در صورتی که بازرسی یا بازرسی از ارزیاب شروع شده باشد یا شمش، جواهرات، اشیاء قیمتی یا اسناد کشف و ضبط شده باشد، مؤدی مشمول اظهارنامه به روز نخواهد بود.

آخر:

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر