این روز بسیار شبیه به اخبار ۱۶ سال پیش است


محتوای مقاله

در چنین روزی در سال ۲۰۰۶، دیو سایدوی، عکاس مونترال گازت، بر اساس مأموریت به پارک وستمونت رسید.

او به یاد می آورد که دو بچه به سمت او آمدند و از او پرسیدند که چه چیزی باعث می شود یک عکس خوب باشد. او به آنها گفت: “هر گوشه ای یک عکس دارد.” بعد از پیاده روی، voila، یک عکس.”

محتوای مقاله

یک روز خیس پاییزی در پارک وستمونت، اکتبر.  24، 2006.
یک روز خیس پاییزی در پارک وستمونت، اکتبر. ۲۴، ۲۰۰۶. عکس از DAVE SIDAWAY /پرونده های روزنامه مونترال

امسال حداکثر ۱۵ درجه سانتیگراد و بارش باران در روز دوشنبه پیش بینی می شود و در شب ۱۰ درجه ابری خواهد بود.

اگر می توانید نور را در انتهای تونل ببینید، مسیر اشتباهی را دنبال می کنید.
بری کامونر