ایمنی تاج ترکیبی (ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن)


مصونیت از ویروس SARS-CoV-2 مسئله مهمی برای جامعه بین المللی است. بنابراین ، تعیین کیفیت و طول مدت ایمنی آن کلیدی است. با این حال ، سیستم ایمنی سازگار پیچیده است و این عوامل می توانند بین ایمنی طبیعی (به دلیل عفونت) و ایمنی ایجاد شده توسط واکسن متفاوت باشد. پس از واکسیناسیون ، چه نوع مصونیتی در افراد دارای ایمنی طبیعی ایجاد می شود؟ ما این موضوع را در مجله پزشکی Apple بررسی خواهیم کرد.

ساختار سیستم ایمنی بدن

ایمنی مصنوعی به دلیل یافته های قابل توجهی که افراد مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 قبلی در برابر واکسن Covid-19 ایجاد می کنند ، بسیار جالب است. حافظه ایمنی منبع ایمنی محافظتی است. مقاومت طبیعی و مقاومت واکسن در برابر ویروس SARS-CoV-2 دو نوع مختلف محافظت هستند. یک سیستم ایمنی سازگار از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  • سلولهای B (منبع آنتی بادی ها)
  • سلولهای T + CD4
  • سلولهای T + CD8

به دلیل ایمنی طبیعی ، حافظه ایمنی ویروس SARS-CoV-2 بیش از 8 ماه برای سلول های T4 CD4 + ، سلول های T CD8 + ، سلول های حافظه B و آنتی بادی ها مشاهده شده است ، با کاهش نسبتاً کمی که به نظر می رسد در داخل تثبیت می شود. یک سال.

مقاومت طبیعی در برابر انواع حفره ها

سطوح ایمنی می تواند در محدوده مختلف باشد و مطالعات بزرگ نشان داده است که مقاومت طبیعی در برابر عفونت با علائم Covid-19 بین 93 تا 100 درصد برای بیش از 7 تا 8 ماه ، از جمله مکانهایی که مربوط به SARS است ، است. -CoV-2 به اندازه آلفا گسترده بود. ایمنی طبیعی سویه های ویروسی با تغییراتی که به طور قابل توجهی تشخیص آنتی بادی ها را کاهش می دهد [برای مثال، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، یوتا (B.1.526) و دلتا (B.1.617)] این کمتر آشکار است و شواهدی از عفونت های مکرر با چنین گونه هایی وجود دارد. فعالیت آنتی بادی های خنثی کننده در اکثر گونه هایی که با ایمنی طبیعی مرتبط هستند و ناشی از واکسن است کاهش می یابد. این واقعیت که اکثر VOC ها دارای جهش هایی هستند که باعث می شود آنتی بادی تا حدی آزاد شود ، نشان دهنده فشارهای خاص برای اجتناب از ایمنی طبیعی است.

فعالیت واکسن در جهش های ویروسی مختلف

ارتباط بیولوژیکی بین تضعیف آنتی بادی های خنثی کننده علیه سویه های ویروسی در آزمایشات بالینی واکسن ها و مطالعات نشان داده شده است. در موارد علائم بتا در موارد علامتی ، Astrazenka از 75 to به 11 کاهش یافت. در مقابل ، اثر واکسن Pfizer-bionatec در برابر موارد علائم بتا از 95 to به 75 decreased کاهش یافته و حفاظت در برابر بیماری های جدی در 97 remained باقی مانده است. گزارش ها نشان می دهد که هر دو واکسن بیشترین تأثیر را روی گونه های دلتا داشته اند.

امنیت ویژه

وقتی افراد قبل از آلوده شدن واکسینه می شوند ، چه اتفاقی می افتد: مطالعات انجام شده در چندین مطالعه یک اثر هم افزایی بزرگ را نشان می دهد – ایمنی ترکیبی قوی ناشی از ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن ناشی از واکسن. هنگامی که مقاومت طبیعی در برابر ویروس SARS-CoV-2 با ایمنی تولید کننده واکسن ترکیب شود ، پاسخ ایمنی بیشتر از انتظار می رود. [مترجم : اگر به یاد داشته باشیم پژوهش اسرائیل در این مورد نشان داد که این ترکیب ایمنی آنچنان قوی است که هیچ واکسنی همتای آن وجود ندارد.] به نظر می رسد هر دو جزء ، سلول های B و سلول های T در ایمنی هیبرید وجود دارند.

امنیت ترکیبی

آنتی بادی های خنثی کننده

یک س importantال مهم در مورد ایمنی ناشی از آنتی بادی برای گونه های مورد نگرش این بود که آیا حذف آنتی بادی های خنثی کننده آنتی ژن ذاتاً نگرانی کمی دارد. آیا تشخیص ذات و واقعاً برای سلولهای B چالش برانگیز است؟ پاسخ منفی است.

مطالعات بر روی عفونت طبیعی گونه های بتا نشان داده است که پاسخ آنتی بادی خنثی کننده به این گونه و سویه اجدادی قوی بوده است. علاوه بر این ، آنتی بادی های خنثی کننده ضد بتا پس از واکسیناسیون افراد آلوده با گونه های غیر بتا تقریباً 100 برابر بیشتر از عفونت به تنهایی و 25 برابر بیشتر از آنتی بادی های پس از واکسیناسیون بود ، اگرچه نه واکسن و نه عفونت طبیعی اوج بتا نبود. شامل نمی شد. این افزایش بی طرفی برای اولین بار توسط Stamatatos و همکاران گزارش شد. و سپس با برخی تحقیقات تأیید شد. به طور کلی ، قدرت و میزان پاسخ آنتی بادی پس از واکسیناسیون افرادی که قبلاً به SARS-CoV-2 آلوده شده بودند ، غیرقابل پیش بینی و شگفت آور بود. * چرا این محدوده بی طرفی ظاهر می شود؟

تاثیر سلولها بر ایمنی بدن

سلولهای B کوچکتر عامل اصلی هستند. آنها دو عملکرد اساسی دارند: یکی تولید آنتی بادی یکسان در صورت آلوده شدن مجدد به ویروس مشابه و دیگری رمزگذاری کتابخانه تغییرات آنتی بادی ، که مخزنی از سویه های ایمنی است. این سلولهای B کوچکتر ، که در پاسخ به عفونت اولیه ایجاد می شوند ، به نظر می رسد پیش بینی کننده سیستم ایمنی در مورد اینکه در آینده چه ویروسهایی ممکن است آزاد شوند ، باشد.

این استراتژی توسعه چشمگیر برای مقاومت در برابر SARS-CoV-2 به وضوح نشان داده شده است: بخش قابل توجهی از کد حافظه سلول های B برای آنتی بادی هایی که می توانند گونه های مخرب را متصل یا خنثی کنند و کیفیت این سلول های B در حافظه با گذشت زمان افزایش می یابد.

بنابراین ، تعداد آنتی بادی های خنثی کننده ویروس پس از واکسیناسیون در افراد آلوده به ویروس SARS-CoV-2 قبل از واکسیناسیون ، منعکس کننده تجویز سلول های B با کیفیت بالا است که پس از عفونت اولیه ایجاد شده است.

امنیت ترکیبی

فعالیت سلولهای ایمنی B و T

سلولهای T در پاسخ به عفونت برای تولید سلولهای مختلف حافظه B مورد نیاز هستند. توسعه سلول های B در پاسخ به عفونت یا واکسیناسیون با ساختارهای میکروبیولوژیکی ایمنی موسوم به مراکز اجدادی وابسته به سلول T تقویت می شود که توسط سلول های فولیکولار CD4 + T (TFH) آموزش دیده اند. بنابراین ، سلول های T و سلول های B با هم کار می کنند تا آنتی بادی های طیف گسترده ای را علیه سویه های ویروسی تولید کنند. علاوه بر این ، به نظر می رسد سلول های T در مرحله فراخوانی مهم هستند.

سلولهای حافظه B آنتی بادیهای فعال تولید نمی کنند. آنها سلولهای منقرض شده ای هستند که تنها در صورت عفونت مجدد یا پس از واکسیناسیون آنتی بادی تولید می کنند. سلولهای B کوچکتر در مقایسه با عفونت طبیعی یا واکسیناسیون ، ایمنی هیبرید را 5 تا 10 برابر افزایش می دهند.

به نظر می رسد سلول های T4 CD4 + و سلول های TFH ویروسی اهداف کلیدی برای جذب و تکثیر این سلول های B SARS-CoV-2 هستند و آنتی بادی های تیتر قابل توجهی مشاهده شده است. آنتی بادی ها به وضوح در دفاع مجدد از عفونت SARS-CoV-2 نقش دارند ، اما شواهد همچنین نقش سلول های T را نشان می دهد.

پاسخ سلول T به SARS-CoV-2 در عفونت طبیعی بسیار گسترده است و اکثر سلول های T در گونه های در حال انقراض جهش زا نیستند ، این نشان می دهد که احتمالاً سهم سلول های T در ایمنی محافظ حفظ می شود. بیشتر واکسن های کووید -19 مورد استفاده حاوی یک آنتی ژن ، اوج است ، اما 25 پروتئین ویروسی مختلف در SARS-CoV-2 وجود دارد. بنابراین ، میزان اپیتوپ پاسخ های سلولی CD4 + T و CD8 + T در واکسن های فعلی کووید -19 محدودتر از عفونت های معمولی است ، در حالی که ایمنی هیبریدی به قله ها و ضد قله های سلول های T گسترش می یابد.

تاثیر واکسن بر ایمنی هیبرید

جالب هست،

  • واکسنهای mRNA Pfizer-Bionetek و Moderna ممکن است پاسخ سیتوتوکسیک CD4 + T را در افراد پیش آلوده با یک دوز واکسن افزایش دهند. تفاوت در پاسخ سلول T پس از دو دوز واکسن در این افراد بسیار متفاوت است. آیا واکسیناسیون / واکسن طبیعی روشی برای بازگرداندن ایمنی خواهد بود؟
  • واکسن Shingrix در جلوگیری از زونا به افرادی که قبلاً به ویروس واریسلا زوستر آلوده شده اند بسیار م effectiveثر است (97٪ اثربخشی) و پاسخهای بسیار بیشتری نسبت به یک عفونت طبیعی به تنهایی ایجاد می کند.

اخرین حرف

این مبنا همچنین در مورد فرمول های بستر واکسن صدق می کند. مدتهاست که پیشنهاد شده است که ترکیب دو نوع واکسن در یک درمان دو دوز ناهمگن می تواند پاسخ ایمنی بسیار قوی تری نسبت به یک سایت واحد ایجاد کند. این می تواند با ترکیبی از واکسن Covid-19 مانند mRNA و واکسن های ناقل آدنوویروس اتفاق بیفتد. یافته های ایمونولوژیکی اخیر SARS-CoV-2 شگفتی هایی است که می تواند به طور بالقوه برای ایجاد ایمنی بهتر در برابر Covid-19 و سایر بیماری ها مورد استفاده قرار گیرد.

تیم علمی کرونا

احسان پاکروان

محسن نعیم

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید