اولتیماتوم / قیمت های غیرمعمول معاون وزیر صمت را به سال قبلی برگردانید


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس تابش در دیدار با برخی اجتناب کرده اند فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ساوه اظهار داشت: افزایش قیمت. ” هر تولیدکننده ای کدام ممکن است مشمول پیش قیمت گذاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ندانسته قیمت ۵۰ محصول اساسی را افزایش داده است، باید آن را اصلاح تنبل.

تابش اظهار داشت: هر گونه افزایش قیمت موارد باید امشب اصلاح شود. طبق قوانین، مقامات با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. نباید نظم کلی dishing out موارد را به هم بزنیم، اگر تولیدکنندگان تا بالا سال به هزینه برنگردند با آنها برخورد می کنند.

مدیرعامل گروه حمایت اجتناب کرده اند تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کنندگان اظهار داشت. هرگونه تنظیم قیمت بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان در مونتاژ بازار به طور درست بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا تبدیل می شود.

مشروح اظهارات عباس تابش را (همین جا) بیاموزید.

۲۲۳۲۲۵:ب:
۱۲: