انجمن Shakopee Mdewakanton Sioux – Wacipi – ناب خبر


انجمن Shakopee Mdewakanton Sioux (SMSC) از عموم مردم دعوت می کند تا به SMSC Wacipi سالانه خود که در جمعه، اوت برگزار می شود، بپیوندند. ۱۹ تا یکشنبه ۲۱ مرداد.

برای اطلاعات اینجا را کلیک کنید.