انجمن صنفی آبجوسازی صنایع دستی مینه سوتا بیش از ۹۰ آبجوی محلی را در نمایشگاه ایالتی خواهد ریخت.


انجمن آبجوسازی صنایع دستی مینه سوتا بیش از ۹۰ آبجو محلی در نمایشگاه ایالتی می ریزد – CBS Minnesota

اخبار CBS را تماشا کنید


هر روز آبجوهای جدیدی در آب وجود دارد.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.