انبساط انکولوژی سیرا همراه خود کسب ۱.۹ میلیارد دلاری GSK


GSK اجتناب کرده اند این شانس استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید Sierra را سه ماه پس اجتناب کرده اند گفتن نتایج سازنده برای کاندیدای بی نظیر momelotinib شخصی اجتناب کرده اند فاز III MOMENTUM آزمایش کرد. پیش بینی {می رود} سیرا در سال جاری خوب این سیستم جدید اجتناب کرده اند momelotinib را راه اندازی شد تدریجی. قرارداد GSK خوب فاصله ۱۴ ساله را در بر خواهد گرفت کدام ممکن است طی آن موملوتینیب اجتناب کرده اند بهبود دهنده Cytopia در سال ۲۰۰۹ به YM Biosciences، سه سال بعد به Gilead Sciences را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به Sierra در سال ۲۰۱۸ منتقل شد. . .

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر