استرالیا؛ فراری لکلرک در برابر این پرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدیریت مرسدس راسل – F1 – Lean News


او در در اطراف سی نهم گرندپری استرالیا عکس گرفته است. ردبول مکس ورشتاپن عقب نشینی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اشکال بالقوه دوچرخه مجبور به نزدیک کردن به باند شد. در زمان عقب نشینی، ورشتاپن ۷ دقیقه با فراری لکلرک کدام ممکن است پیشتاز مسابقه بود فضا داشت. تولید دیگری ردبول پرز پس اجتناب کرده اند راسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرسدس همیلتون در رتبه دوم قرار دارد. این دومین استعفا فصل برای گروه برتر است.

تکثیر محدود © Copyright ANSA