آیا فردی که تحت درمان با ایمپلنت سینه قرار دارد می تواند تحت عمل جراحی حمایتی (بزرگ کردن سینه) قرار گیرد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


بله ، این بیماری شایع است و هیچ اهمیت پاتولوژیکی ندارد. وجود این عارضه مستلزم آن است که فرد بطور منظم مورد معاینه و معاینه قرار گیرد ، به ویژه پس از 40-40 سالگی. پس از جراحی بخار پستان ، این معاینات دوره ای را می توان با درخواست سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI در صورت نیاز انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید