چند نکته برای غلبه بر سوء هاضمه

نکات گوارشی برای گیاهخواران

اگر به گیاهخواری روی آورده اید اما گیاهان در شکم شما بیشتر شبیه حیوانات وحشی هستند ، تسلیم نشوید! گاهی اوقات تغییر رژیم غذایی مانند رفتن به باشگاه است – شما فقط باید هضم خود را تقویت کنید.

می توانید کل مقاله را در آدرس بخوانید ماگ زندهبه