آیا احتمال پارگی یا تخلیه پروتز وجود دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


مطالعات نشان داده است که خطر ترشح بزاق در 3 سال اول 3 تا 5 درصد و در 5 سال اول 7 تا 10 درصد است که در صورت بروز ، خطری برای بیمار و بیمار ایجاد نمی کند. همچنین متوجه می شود که ؛ در این حالت ، پروتز باید تعویض شود. در مورد پروتزها ، برای کنترل امکان تعویض ، با توجه به اینکه پروتز ممکن است بدون علامت باشد و در بسیاری از موارد ، هنگام جایگزینی پروتز ، ذکر می شود که سازمان غذا و داروی ایالات متحده توصیه کرده است که MRI پس از سه سال تحت نظر قرار گیرد از بیمار و سپس مجدداً هر دو تا سه سال یکبار بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید