آب پاش کلاهدار، آشکارساز آتش قبل از آتش زدن اتاق هتل شهرهای دوقلو – ناب خبر


بلومینگتون، مین – محققان بر این باورند که یک مرد “تقریبا برهنه” در راهروی یک هتل شهرهای دوقلو دیده شده است او سعی کرد محل را بسوزاند.

دفتر دادستان منطقه هنپین، تونی باس را به آتش سوزی در روز دوشنبه پس از وقوع آتش سوزی در Super 8 در بلومینگتون متهم کرد.

بازرسان می‌گویند بوز در اتاقی که آتش‌سوزی شروع شده بود، ماند و سپس از هتل خواست تا او را جابه‌جا کند.

tony-boos.jpg:
تونی باس

دفتر دادستانی شهرستان هنپین

پیش از رفتن، بازرسان می‌گویند که باس سرهای آبپاش و آشکارسازهای دود را پوشانده، سپس ورق را سوزانده است.

همه ساکنان هتل مجبور به تخلیه شدند، از جمله خانواده ای که به تازگی از طوفان یان فرار کرده بودند.

بوز در صورت محکومیت ممکن است با ۲۰ سال زندان روبرو شود.