آب و هوای بعدی گزارش هواشناسی ساعت ۱۸:۰۰


هوای بعدی گزارش آب و هوا ۶:۰۰ عصر – CBS مینه سوتا

اخبار CBS را تماشا کنید


کریس شفر، هواشناس WCCO می گوید که روز بعد در مینه سوتا، روز بعد از هشدار آب و هوا خواهد بود.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.